CHÍNH SÁCH GIAO VÀ NHẬN HÀNG

Chính sách giao và nhận hàng

Phí vận chuyển

Phí vận chuyển được thể hiện trong phần thanh toán, bạn vui lòng chọn địa điểm giao hàng để được hệ thống tính toán phí vận chuyển tốt nhất.

Phí vận chuyển được tính vào tổng hóa đơn cuối cùng, và người mua hàng là người trả khoản phí vận chuyển này.

Nếu trên hóa đơn không thể hiện phí vận chuyển đồng nghĩa đơn hàng đó được miễn phí vận chuyển. Bạn không cần phải trả thêm khoản phí nào khác ngoài tiền hàng.

Vận chuyển đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng sẽ được giao trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ khi xử lý thanh toán.

Trừ khi được lưu ý tại thời điểm đặt hàng hoặc bạn nhận được thông báo qua email rằng một mặt hàng trong đơn đặt hàng của bạn đã bị trì hoãn.

Bất kỳ ngày giao hàng dự kiến có thể được đưa ra chỉ là ước tính. Đơn đặt hàng có thể bị trì hoãn do xác minh hoặc thời gian đặt hàng.

Địa chỉ giao và nhận hàng

Một địa chỉ giao hàng đầy đủ và chính xác là cần thiết.

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được chuẩn bị cho lô hàng hoặc đã giao hàng, chúng tôi không thể thay đổi địa chỉ giao hàng.

Nếu một gói hàng được trả lại cho chúng tôi do địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ do bạn (khách hàng) hoặc đại lý của bạn cung cấp, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức để sửa chữa và gói hàng sẽ được gửi lại với một khoản phí vận chuyển bổ sung. Bạn phải bổ sung một số điện thoại online cho tất cả các đơn đặt hàng.

Thời gian giao và nhận hàng

Khu vực Hà Nội: tối đa 03 ngày.

Khu vực tỉnh: tối đa 05 ngày.

Thời gian cam kết giao hàng không tính ngày nghỉ lễ và chủ nhật.

Nhân viên carjek sẽ liên hệ hẹn với khách hàng trước khi giao sản phẩm.