góp ý về kích thước gạt mưa
Hãng XeDòng xeNămSizeChốt gạtTrạng thái
KIAMORNINGTrước - 202122 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HONDACIVIC2000 - 200522 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HONDACIVIC2016 - 202126 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HONDACIVIC2006 - 201526 - 24inchARM-10Đã Duyệt
HONDACITY2003 - 200824 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HONDACITY2008 - 201424 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HONDACITY2015 - 201926 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HONDACITY2020 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDA6261998 – 200222 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 62013 - 202024 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 62008 - 201224 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 62002 - 200722 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MAZDABT-502011 – 202124 - 16inchARM-9Đã Duyệt
MAZDABT-502011 – 201524 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDABT-502006 – 201018 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 22015 - 202122 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 22007 - 201424 - 14inchARM-10Đã Duyệt
MAZDAMAZDA 32003 - 202124 - 18inchARM-10Đã duyệt
MAZDAMAZDA 3231992, 2000, 200424 - 18inchARM-10Đã duyệt
MAZDAMAZDA2015 - 201824 - 14inchARM-10Đã Duyệt
MAZDACX52018 - 202124 - 18inchcx5Đã Duyệt
MAZDAPREMACY 1999 - 200524 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDACX92007 – 201526 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MAZDACX5Trước - 201724 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIELANTRA2000 - 200620 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAIELANTRA2011 - 201426 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIACCENT2011 - 202124 - 16inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAIACCENT1999 - 200620- 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIACCENT2007 - 201022 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIAVANTE201226 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIAVANTE2010 - 202124 - 18inchARM-10Đã duyệt
TOYOTAALTIS2013 - 202126 - 14inchARM-10Đã duyệt
TOYOTAALTIS2008 - 201226 - 16inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAALTIS2001 - 200724 - 18inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAALTIS1995 - 200020 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIELANTRA2007 - 201024 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIELANTRA2015 - 202126 - 16inchARM-10Đã duyệt
TOYOTAALTIS 1.8201524 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIGETZ2002 - 200822 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAIGETZ2009-2010, 201524 - 14inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAALTIS201626 - 14inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAII10Trước - 202122 - 16inchtestARM-10Đã Duyệt
KIACARENS2007 - 201626 - 16inchARM-10Đã duyệt
TOYOTACAMRY 2018 – 202126 - 20inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISANTAFE2013-202126 - 14inchARM-10Đã Duyệt
KIARONDO2014 - 202126 - 26inchARM-10Đã duyệt
TOYOTACAMRY1987, 1997 - 200522 - 20inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISANTAFE2007-201224 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIASPORTAGE 2004 - 201024 - 16inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTACAMRY2012 – 201726 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISANTAFE1999 - 200622 - 20inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISANTAFE2019 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASPORTAGE 2011 - 201524 - 18inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAFORTUNER2005-201622 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISONATA1990-199320 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIASPORTAGE 2016 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAFORTUNER2017 - 201922 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAISONATA1994-200520 - 20inchARM-10Đã Duyệt
KIACERATO2019 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIACERATO2014 - 201826 - 14inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAHILUX2015 - 202022 - 16inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAISONATA2007-201724 - 20inchARM-10Đã Duyệt
KIASOLUTO2019 – 202126 - 16inchARM-10Đã duyệt
TOYOTAHILUX201126 - 18inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAITUCSON2004 - 201024 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAITUCSON2011 - 201424 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HYUNDAII30201126 - 18inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAII30201226 - 14inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAII302007 - 2009, 201024 - 18inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAISTAREX2008 - 202124 - 20inchARM-10Đã duyệt
HYUNDAIPORTER H100200120 - 18inchARM-10Tham khảo
HYUNDAITUCSON2016 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASORENTO2017 - 202126 - 16inchARM-10
TOYOTAINNOVA2017 - 202126 - 16inchARM-10Đã duyệt
KIARIO2011 - 201726 - 16inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAINNOVA2005 - 201624 - 16inchARM-10Đã duyệt
CHEVROLETAVEO2006 - 201122 - 16inchARM-10Đã Duyệt
CHEVROLETAVEO2012 - 202126 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASORENTO2010 - 201624 - 20inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAPRADO2009 - 202126 - 20inchARM-10Đã duyệt
CHEVROLETCAPTIVA200622 - 14inchARM-10Đã Duyệt
CHEVROLETCAPTIVA2007 - 201724 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASORENTO2002 - 200924 - 18inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTARUSH2018 - 202024 - 16inchARM-10Đã duyệt
CHEVROLETCRUZE2009 - 202124 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTAVIOS2003 - 200622 - 14inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAVIOS2010 - 202124 - 14inchARM-10Đã duyệt
CHEVROLETSPARK2005 - 201922 - 14inchARM-10Đã duyệt
TOYOTAWIGO2018-202122 - 14inchARM-10Đã Duyệt
CHEVROLETORLANDO2010 – 202124 - 18inchARM-10Đã duyệt
CHEVROLETVIVANT200924 - 19inch(24 - 20inch)ARM-10Đã duyệt
TOYOTAYARIS2006 - 201124 - 14inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAYARIS2012 - 201624 - 16inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIATTRAGE2014 - 202122 - 14inchARM-10Đã Duyệt
TOYOTAZACE1996-201620 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHITRITONTrước - 202022 - 18inchARM-10Đã Duyệt
VINFASTFADIL2018-202124 - 14inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIGRANDIS2004 - 201228 - 22inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIZINGERTrước - 201426 - 14inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIPAJERO200522 - 20inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIPAJERO2015 - 202122 - 20inchARM-10Đã duyệt
MITSUBISHIOUTLANDER2013 - 202126 - 18inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIOUTLANDER2003 - 200722 - 20inchARM-10Đã Duyệt
MITSUBISHIXPANDER2018 - 202126 - 16inchARM-10Đã duyệt
DAEWOONUBIRA200422 - 16inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOGENTRA 201022 - 18inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOMATIZ200922 - 14inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOMATIZ1999 - 200620 - 18inchARM-10Đã duyệt
DAEWOOMATIZ2007 - 200820 - 16inchARM-10Đã duyệt
DAEWOOLACETTI 2004 - 200522 - 18inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOLACETTI 200922 - 20inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOLACETTI 2011 - 201624 - 18inchARM-10Đã Duyệt
DAEWOOLACETTI 201024 - 18inchARM-10Đã Duyệt
NISSANSUNNY2000 - 202122 - 14inchARM-10Đã duyệt
SUZUKIXL72020 - 202122 - 16inchARM-10Đã Duyệt
SUZUKIERTIGA2014 - 202122 - 16inchARM-10Đã duyệt
NISSANX-TRAIL2014 - 201926 - 16inchARM-10Đã duyệt
NISSANNAVARATrước - 202124 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIAk30020 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIAK326 - 14inchARM-10Đã Duyệt
KIACERATO2004 - 201324 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASEDONA2002 - 200524 - 24inchARM-10Đã Duyệt
KIASEDONA2006 - 202126 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIARIO2005 - 201022 - 16inchARM-10Đã Duyệt
KIASELTOS2020 - 202124 - 18inchARM-10Đã Duyệt
KIAFORTE 2014 - 201626 - 14inchARM-10Đã Duyệt
KIAFORTE 2009 - 201324 - 20inchARM-10Đã Duyệt
KIAk165201622 - 20inchARM-10Tham khảo
KIARIO2002 - 200422 - 18inchARM-10Đã Duyệt
NISSANTERRA2009 - 202126 - 16inchARM-10Đã duyệt
HONDACR-V2007 - 202126 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTACAMRY1992 - 200122 - 18inchARM-10Đã Duyệt
TOYOYACAMRY2006 – 201124 - 20inchARM-10Đã Duyệt
HONDAACCORD2008 – 202126 - 18inchARM-10Đã Duyệt
HONDAACCORD2003 – 200726 - 16inchARM-10Đã Duyệt
HONDACR-V2002 – 200621 - 19inch(22 - 18inch)testARM-10Đã duyệt
FORDLASER200020 - 18inchARM-10Đã Duyệt
FORDEVEREST2017 - 201824 - 16inchARM-9Đã Duyệt
FORDEVEREST201624 - 18inchARM-9Đã Duyệt
FORDEVEREST2008 - 201520 - 18inchARM-10Đã duyệt
FORDESCAPE2004, 201120 - 20inchARM-10Đã Duyệt
FORDESCAPE200420 - 20inchARM-10Đã Duyệt
FORDESCAPE2005 - 200921 - 18inch(22 - 18inch)ARM-10Đã Duyệt
FORDESCAPE201022 - 19inch(22 - 18inch)ARM-10Đã Duyệt
FORDESCAPE200322 - 18inchARM-10Đã Duyệt
FORDRANGER2011 - 201524 - 16inchARM-10Đã duyệt
FORDTRANSIT200426 - 24inchARM-10Đã Duyệt
FORDTRANSIT2006 - 200726 - 22inchARM-10Đã Duyệt
FORDTRANSIT2008 - 200924 - 22inchARM-10Đã Duyệt
FORDTRANSIT2010 - 201326 - 22inchARM-10Đã Duyệt
FORDECOSPORT2018 - 202122 - 16inchĐã duyệt
FORDTRANSIT2014 - 201928 - 24inchARM-10Đã duyệt
ISUZU3 chân24 - 24 - 24inchARM-10Đã Duyệt
ISUZUMU-X22 - 18inchARM-10Đã Duyệt
ISUZUTROOPER1992 - 200420 - 20inchARM-10Đã Duyệt
ISUZUD-MAX22 - 20inchARM-10Đã Duyệt
ISUZUHI-LANDER2009 - 202124 - 16inchARM-10Đã duyệt
LEXUSLS430 200524 - 16inchARM-10Đã Duyệt
Xe tảiHINO 15 TẤN24 - 24inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiHINO 6.5 TẤN24 - 24inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiHINO 500202024 - 24inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiOLLIN 3.5 TẤN22 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiHYUNDAI PORTER201322 - 18inchARM-10Tham khảo
Xe tải ISUZU 2.4 TẤN22 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiISUZU 5 TẤN 201422 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiBONGO III 200422 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiSUZUKI 750KG20 - 20inchARM-10Tham khảo
Xe tảiK25022 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiISUZU QKR 23022 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiTHACO OLLIN 350201822 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiOLIN 700B24 - 24inchARM-10Tham khảo
Xe tảiCIAZ201724 - 16inchARM-10Tham khảo
Xe tảiSUZUKI 7 TẠ20 - 20inchARM-10Tham khảo
Xe tảiTHACO OLLIN 120202124 - 24inchARM-10Tham khảo
Xe tảiSUZUKI 5 TẠ200718 - 18inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiHUYNDAI POTTER201522 - 20inchARM-10Tham khảo
Xe tảiHD800201722 - 22inchARM-10Tham khảo
Xe tảiCHIẾN THẮNG 3 TẤN 522 - 22inchARM-10Tham khảo
FORDMONDEO200322 - 20inchARM-10Tham khảo
SUBARUFORESTE2013 - 201826 - 18inchARM-10Đã duyệt
SUBARUFORESTE2008 - 201224 - 18inchARM-10Đã duyệt
MINICOOPER CONVERTIBLE2015 - 202120 - 18inchARM-10Đã duyệt
DAEWOOGENTRATrước - 201222 - 16inchARM-10Đã duyệt
SUZUKIBLIND VAN201618 - 18inchtestARM-10Chờ duyệt
Xe tảiTHACO FOTON 1TAN7200722 - 22inchtestARM-10Chờ duyệt
TOYOTAVENZA2009 - 202126 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTARAV42006 - 201224 - 17inch(24 - 18inch)testARM-10Đã duyệt
TOYOTARAV42013 - 202126 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTARAV42001 - 200524 - 19inch(24 - 20inch)testARM-10Đã duyệt
TOYOTAVIOS2007 - 200922 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
MITSUBISHIPAJERO2009 - 201424 - 19inch(24 - 20inch)testARM-10Đã duyệt
Xe tảiHD65201222 - 22inchtestARM-10Chờ duyệt
SUZUKISWIFT2018 - 202120 - 19inch(20 - 18inch) testARM-10Đã duyệt
SUZUKISWIFT2011 - 201721 - 17inch(22 - 18inch) testARM-10Đã duyệt
SUZUKIGRAND VITARA1998 – 201819 - 19inch(20 - 18inch) testARM-10Đã duyệt
SUZUKICIAZ201926 - 16inchtestARM-10Chờ duyệt
SUZUKICELERIO2014 – 202122 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
SUZUKIAPV200722 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
SUZUKISuper Carry201420 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
SUZUKISWIFT2005 - 201021 - 18inch(22 - 18inch) testARM-10Đã duyệt
MITSUBISHIMIRAGE2012 - 202122 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
GEELYEMGRAND201224 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAIVERNA 200824 - 16inchtestARM-10Chờ duyệt
FORDRANGER2016 - 202124 - 16inchARM-9Đã duyệt
MITSUBISHIPAJERO SPORT2015 - 202122 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
KIAPICANTO2016 – 201722 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAICRETA2016 – 202126 -16inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAIKONA2017 - 202126 -16inchtestARM-10Đã duyệt
HONDAJAZZ2009 – 202124 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
HONDAJAZZ2002 – 200822 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
HONDAHRV2015 – 202126 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
DAEWOO MATIZ2012 - 201324 - 14inchtestARM-10Chờ duyệt
KIAK19022 - 20inchtestARM-10Đã duyệt
KIACARENS1999 - 200624 - 19inch(24 - 20inch)testARM-10Đã duyệt
Xe tảiTERA 10022 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
LEXUSGX4702002 – 200922 - 21inch(22 - 20inch)testARM-10Đã duyệt
HUYNDAIPORTER H150201822 - 20inchtestARM-10Đã duyệt
KIABONGO200622 - 20inchtestARM-10Chờ duyệt
Xe tảiChenglong201475 - 70cm(Móc chữ U ngoại cỡ)testARM-10Đã duyệt
NISSAN teana 2010TEANA201026 - 17inch(26 - 16inch)testARM-10Đã duyệt
HONDABRIO2018 - 202122 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
UAZ201622 - 22inchChờ duyệt
Xe tảiSYM T880201418 - 18inchtestARM-10Chờ duyệt
TOYOTALAND CRUISER 2000 – 202124 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTACROSS2020 - 202126 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
KIACD52000 - 200124 - 18inchtestARM-10Chờ duyệt
Xe tảiCửu long 5 tấn201222 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiHyundai HD65 2.5 Tấn22 - 20inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiThaco 3,5 tấn trường hải22 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiThaco Ollin 80022 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiHD32026 - 26 - 26inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiK300022 - 20inchtestARM-10Chờ duyệt
FORDEVEREST2005 - 200822 - 18inchARM-10Đã duyệt
PEUGEOT20082021 - 202226 - 16inchWTANPB_zsmĐã duyệt
KIAOPTIMA2017 – 202126 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
KIAOPTIMA2010 – 201624 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
KIARONDO2008 - 201326 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
DAEWOONUBIRA1997 - 200322 - 20inchtestARM-10Đã duyệt
DAEWOOLACETTI2007 - 208822 - 18inchtestARM-10Đã duyệt
MITSUBISHIJOLIE1998 - 201024 - 20inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAISOLATI 16 chỗ2018 - 202126 - 24inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAICOUNTY 29 chỗ24 - 24inchtestARM-10Đã duyệt
HYUNDAIi202008 – 202124 - 16inchtestARM-10Đã duyệt
TOYOTACOROLLA CROSS2020 – 202126 - 14inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiGiải phóng 200922 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiHyundai mighty N25022 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiThaco foton200824 - 22inchtestARM-10Đã duyệt
Xe tảiXe ben 1,2 tấn cửu long24 - 20inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiSpectra200421 - 19inch(22 - 18inch)ARM-10Đã duyệt
Xe tảiKia K270024 - 20inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiVeam 125201522 - 22inchARM-10Đã duyệt
Xe tảiHD650 huyndai22 - 20inchARM-10Đã duyệt
NissanGrand Livina2008 – 201924 - 14inchARM-10Đã duyệt
VolkswagenTouareg2006 - 201026 - 26inchARM-7Đã duyệt
VolkswagenTouareg2011 - 201826 - 26inchARM-7Đã duyệt
MercedesC1802000 – 2003 (W203)24 - 22inchARM-10Đã duyệt
Fiat Albea 200424 - 14inchtestARM-10Đã duyệt
MGHS2018 – 202124 - 17inchARM-9Đã duyệt
Xe đầu kéoFoton Auman FV40026 - 26inchtestARM-10Đã duyệt
ChevroletTrailblazer2012 – 202122 - 18inchARM-1Đã duyệt
HYUNDAIACCENT 201424 - 16inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiHyundai 1tấn222 - 22inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiOlin 7 tấn22 - 22inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiHino xzu7202020 24 - 24inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
KiaPicanto 2011 - 201622 - 16inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiHino 8 tấn 201424 - 24inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiiz65201824 - 22inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Kia Frontier 200322 - 20inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tải isuzu FFR 190201524 - 24inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Mercedes Sprinter 311200724 - 22inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiolin700C24 - 24inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiHyundai Porter 1T25200918 - 16inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Toyota Avanza 2017 - 202120 - 16inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiHyundai Porter H150 201822 - 20inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Kia Soul2009 – 201824 - 20inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Toyota Hiace1995 – 201922 - 22inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe tảiKiA K200201922 - 18inchĐã duyệt
Daewoo Lanos1997 – 200522 - 20inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
HyundaiLibero202224 - 18inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
TOYOYACAMRY200324 - 18inchARM-10Đã duyệt
SsangYong Rexton2006 – 201620 - 20inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Daihatsu Terios 2006 20 - 14inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
TOYOTA HILUX 202122 - 18inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
Xe đầu kéoMaxxforce 201324 - 24 inchchot-gat-mua-carjek-10Đã duyệt
SUBARU XV201226-16 inchgạt mócTham khảo
Xe tải Mitsubishi Fuso 3 tấn 5 22 - 20 inch gạt mócĐã duyệt
Xe Tải Veam v651 201524 -24 inch gạt mócTham khảo
KiaSonet2021-202224-16Tham khảo